Deze website is eigendom van Boesveld van der Burg (BvdB). Het is niet toegestaan inhoud van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BvdB te verveelvoudigen en/of openbaar te maken. Het auteursrecht en eventuele andere rechten van intellectueel eigendom op deze website komen toe aan BvdB, tenzij anders aangegeven.

De informatie op onze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet uitsluiten dat er onjuiste en/of onvolledige informatie aanwezig is. De informatie wordt door BvdB dan ook aangeboden zonder enige (impliciete) garantie over juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.
BvdB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van gelinkte websites, aangezien wij geen invloed hebben op de inhoud hiervan.

De aanwezige informatie kan zonder vooraankondiging en op ieder moment gewijzigd en/of ingetrokken worden. BvdB is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op, of het verrichten van handelingen naar aanleiding van de op deze website of (een) daaraan verbonden website(s) aangeboden informatie en/of materiaal.