Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkenen aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of partner en/of op de dienstverlening van Boesveld van der Burg dan kan/kunnen deze zich wenden tot de kantoorleiding.

Wij gaan er van uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.

Bij klachten hanteren wij deze klachtenprocedure.

Wij geven er de voorkeur aan om eventuele klachten zelf en in overleg met u op te lossen.

Mocht u om bepaalde redenen uw klacht liever niet bij ons indienen dan kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie NBA of tot het RB.

Is uw klacht, na onze klachtenprocedure, naar uw mening niet naar behoren door ons opgelost dan kunt u de klacht indienen bij de Accountantskamer.

In de Brochure Klant en Tuchtrecht voor accountants is het klacht- en tuchtrecht voor accountants beschreven.