Bent u van mening dat er onregelmatigheden binnen of (mede) buiten het accountantskantoor zijn? Dan kunt u gebruikmaken van de klokkenluidersregeling.

Op basis van artikel 27 van de Verordening Accountantsorganisaties, is het van belang dat personen van buiten het accountantskantoor en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten het accountantskantoor aan de orde kunnen stellen.

Er is hiervoor een interne procedure opgesteld. Op verzoek kan deze klokkenluidersregeling opgevraagd worden bij Hans Abbink of Ron Kremer.