Bent u van mening dat er onregelmatigheden binnen of (mede) buiten het accountantskantoor zijn? Dan kunt u gebruikmaken van de klokkenluidersregeling.

Er is hiervoor een interne procedure opgesteld. Op verzoek kan deze klokkenluidersregeling opgevraagd worden bij Hans Abbink of Ron Kremer.