Uiteraard zijn de door u gerealiseerde cijfers erg belangrijk. Echter zeker zo belangrijk
zijn de door u in de toekomst te behalen resultaten. Vaak is het erg lastig om de kennis
die u heeft van uw bedrijf op financieel gebied te vertalen in een realistische prognose.
Wat zijn de gevolgen voor uw liquiditeitspositie als u over 5 maanden overgaat tot
die grote investering? Moet u om die investering te realiseren een financiering gaan
regelen of kunt u wellicht een deel ook uit eigen middelen betalen zonder daarbij
tegen uw limiet aan te lopen.
Om u inzicht te geven in uw toekomstige financiële positie kunnen wij voor u een
prognose opstellen en uw plannen met u doorrekenen.

Heeft u voor uw bedrijf een begroting gemaakt en zou u die periodiek willen toetsen
aan de realiteit, dan kunnen wij beide aan elkaar koppelen, waarmee wij u inzicht
kunnen geven in de realisatie van uw plannen.